Berilhan Medikal - Avrasya Doku ve Kemik Bankası A.Ş.

Kemik Greftleri

Terminoloji

Allogreftlerin Genel Özellikleri


Demineralize Kemik Matriksi

Seramik Matriksler

Otolog Kemik Greftleri

Kortikal kemik greftlerinin başlıca avantajları

Morselize ve Kansellöz Allogreftler